Radno pravo

 
 
 


Radno pravo

  • sastav općih akata i pojedinačnih odluka poslodavaca, sastav ugovora o radu
  • zastupanje radnika u postupku koji prethodi donošenju odluke o otkazu ugovora o radu
  • sastav poziva na savjetovanje i davanje suglasnosti radničkom vijeću i sindikatu
  • zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima koji se odnose na nezakonitost odluke o otkazu ugovora o radu, isplatu plaće i drugih materijalnih prava, sudski raskid ugovora o radu, naknada štete u postupcima radi nezakonitosti odluke o otkazu ugovora o radu
  • radnopravni odnosi državnih i javnih službenika i namještenika te državnih dužnosnika
  • menadžerski ugovor o radu

Radno pravo jedna je od osobitih specijalnosti našeg odvjetničkog društva te sa sigurnošću tvrdimo da imamo iskustvo i znanje potrebno za svladavanje svih izazova ovog životno i pravno kompleksnog područja.

Naime, sastavljamo i usklađujemo pravilnike o radu, kao i one o sistematizaciji radnih mjesta i isplati plaća, kao i pojedinačne odluke poslodavaca koje se odnose na radno vrijeme, korištenje godišnjeg odmora, kao i opomena na poštivanje obveza iz radnog odnosa te odluka o otkazu ugovora o radu. Osobito ističemo da sve navedeno jednako stručno radimo za trgovačka društva, ali i za državne ustanove i agencije, zbog čega smo u potpunosti upoznati sa svim posebnim zahtjevima koje nameće javni sektor te radnopravni status državnih i javnih službenika i namještenika, kao i državnih dužnosnika.

Također, bogato stručno iskustvo stekli smo u zastupanju radnika i poslodavaca u pojedinačnim radnim sporovima proisteklih iz ugovora o radu i menadžerskih ugovora, a koji se odnose na nezakonitost odluke o otkazu ugovora o radu (s ponudom izmijenjenog ugovora o radu), isplati naknade plaće, sudskog raskida ugovora o radu, kao i naknade štete iz radnog odnosa.

 
 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: