Energetika

 
 
 


Energetika

  • zastupanje u postupcima pred Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom
  • sastav zahtjeva, ugovora i drugih isprava potrebnih radi sudjelovanja na domaćem i međunarodnom energetskom tržištu
  • pravni due diligence energetskih subjekata

U strogo specijaliziranom području energetike sastavljamo zahtjeve te savjetujemo klijente u postupcima registracije djelatnosti proizvodnje, skladištenja, transporta i distribucije izvora energije, stjecanja statusa povlaštenog proizvođača određenih oblika energije te ishođenja potrebnih dozvola pred Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom.
Također, sastavljamo ugovore i dajemo pravna mišljenja vezana uz složene upite koji se odnose na posebne zahtjeve koji se nameću subjektima koji sudjeluju na reguliranom domaćem i međunarodnom energetskom tržištu. Iskusni smo i u provođenju postupka pravnog due diligencea energetskih subjekata koji sudjeluju na međunarodnom tržištu.

 
 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: