Nasljedno pravo

 
 
 


Nasljedno pravo

  • raspodjela imovine za slučaj smrti
  • sastav ugovora o darovanju
  • sastav ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju
  • sastav oporuka i zapisa
  • savjetovanje i zastupanje u ostavinskom postupku
  • izvansudsko i sudsko rješavanje sporova među nasljednicima
  • potraživanja trećih osoba iz ostavine

ODSS tim pruža klijentu sveobuhvatne usluge zastupanja u području nasljednog prava, putem savjetovanja i zastupanja u najkompliciranijim pravnim pitanjima koja se mogu pojaviti u ovoj oblasti prava, pri čemu dolazi do izražaja naše višegodišnje znanje i iskustvo u pitanjima i postupcima nasljednog prava.

 
 
 
 

  •  

    Ocena družbe v mednarodnih katalogih odvetniških družb: