odvjetničko društvo smolek škrinjar odvjetničko društvo smolek škrinjar odvjetničko društvo smolek škrinjar

Stranke

Naše stranke su najvećim dijelom pravne osobe, a njihove djelatnosti obuhvaćaju gotovo sve grane gospodarstva – od trgovine, bankarstva i financijskih usluga, proizvodnje, energetike, pa sve do građevinarstva i turizma.

Brojne domaće i inozemne tvrtke povjerile su nam poslove pravnog savjetovanja i zastupanja.

Međunarodni klijenti predstavljaju značajan dio baze naših stranaka. Tijekom godina pružali smo odvjetničke usluge globalnim korporacijama i njihovim društvima u Hrvatskoj.

Pravna područja

 • Sastavljanje ugovora i sporazuma
 • Zastupanje u trgovačkim parnicama
 • Javna nabava
 • Opće pravno savjetovanje u području prava društava i trgovačkog prava
 • Osnivanje društava i pravna pitanja upravljanja društvom
 • Izrada statuta, društvenog ugovora kao i posebnih Sporazuma dioničara ili članova društva
 • Izrada pravnih mišljenja
 • Zajmovi, garancije, osiguranje tražbina
 • Pravni savjeti u vezi bankarskih i financijskih transakcija
 • Ulaganja u plinsku i naftnu industriju
 • Infrastrukturni projekti
 • Projekti obnovljive energije
 • Pravni Due Diligence
 • Koncesije
 • Javni natječaji
Pred sudovima i drugim državnim i javnim tijelima
 • Zastupanje pred tijelima državne uprave
 • Pripremanje potrebne dokumentacije
 • Ishođenje radnih dozvola, boravka i državljanstva
 • Kupoprodaja
 • Prijenos
 • Podjela
 • Izrada pravnih mišljenja
 • Pokretanje stečajnog postupka
 • Sklapanje predstečajne nagodbe
 • Namirenje po završetku stečajnog postupka
 • Upis nekretnina u zemljišne knjige, parcelacija i etažiranje nekretnina, upis promjena na nekretninama
 • Ugovori o radu
 • Menadžerski ugovori
 • Raskidi ugovora o radu
 • Rješavanje kolektivnih sporova
 • Zastupanje u radnim sporovima
 • Upravni sporovi
 • Zastupanje pred državnm i javnim tijelima
 • Ostavinski postupak
 • Sastavljanje oporuka i nasljednopravnih ugovora
 • Razvodi
 • Obiteljski sporovi
 • Uzdržavanje
 • Obrane u postupcima zbog kaznenih djela pred Županijskim i općinskim kaznenim sudovima
 • Zastupanje oštećenika i sastavljanje kaznenih prijava
 • Obrane u prekršajnim postupcima